Tenaga Kependidikan 2016

Jumlah Tenaga Kependidikan Berdasarkan Golongan

Jumlah Tenaga Kependidikan Tingkat Pendidikan

Sebaran Tendik Per Pangkat/Golongan

Jumlah Tenaga Kependidikan Keseluruhan